logo
Skip to content

Българската народна банка има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети. Те са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения. Българската народна банка осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и опазването и съхраняването на непуснати в обращение банкноти и монети и опазването и унищожаването на изтеглени от обращение парични средства.

Актуално към рубриката