logo
Skip to content

Макроикономическа прогноза

Тримесечното издание на БНБ „Макроикономическа прогноза“ представя годишни прогнози за основни макроикономически показатели за България през текущата и следващите две години. Макроикономическата прогноза се изготвя от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ на БНБ и не е задължително да отразява вижданията на членовете на Управителния съвет на БНБ относно перспективите за развитието на българската икономика. Информация за процедурата по изготвянето на прогнозата и технически пояснения по използвания макроикономически прогностичен модел могат да бъдат намерени в брой 4/2015 г. на публикацията „Икономически преглед“.

2023 г.

Декември 2023 г. EN BG PDF (709 KB)

Ноември 2023 г. EN BG PDF (712 KB)

Юни 2023 г. EN BG PDF (924 KB)

Март 2023 г. EN BG PDF (689 KB)

  • От 2016 г. до юли 2020 г. средносрочната прогноза на БНБ по основни макроикономически показатели за България се публикува два пъти годишно – в брой втори и брой четвърти на тримесечното издание „Икономически преглед“, съответно от бр. 4/2015 г. до бр. 2/2020 г.