logo
Skip to content

Платежен баланс - стандартно представяне (РБП6)

Име Изтегли
Платежен баланс - обобщена (млн. евро) XLSX Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 2010 - 2023 (млн. евро) XLSX Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 2007 - 2009 (млн. евро) XLS Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 1998 - 2006 (млн. евро) XLS Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, тримесечни данни 2007 - 2023 (млн. евро) XLSX Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, годишни данни 2007 - 2023 (млн. евро) XLSX Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 2010 - 2023 (млн. лева) XLSX Excel
Платежен баланс - стандартно представяне, месечни данни 2007 - 2009 (млн. лева) XLS Excel
Стоки (млн. евро) XLSX Excel
Услуги (млн. евро) XLSX Excel
Първичен доход (млн. евро) XLSX Excel
Вторичен доход (млн. евро) XLSX Excel
Капиталова сметка (млн. евро) XLSX Excel
Преки инвестиции (млн. евро) XLSX Excel
Портфейлни инвестиции (млн. евро) XLSX Excel
Други инвестиции (млн. евро) XLSX Excel
Географска структура на статия Вторичен доход, Парични преводи от емигранти, Кредит, тримесечни данни 2007 - 2023 г. (млн. евро) XLSX Excel
Ревизия на данните за платежния баланс за януари 2021 г. – юни 2023 г. XLS PDF

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).

Често задавани въпроси

Календар

Общ календар на рубриката

Прессъобщения