logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Общо финансови активи/пасиви FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T 1 169.7 1 476.3 1 320.9 1 383.7 347.4 1 998.5 939.8 1 605.6 967.5 1 639.4 2 974.2 1 517.0 2 631.1 3 619.1
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове FDI_BPM6.A.NI.T.F5.W1.EUR.FDI_T -1.3 2 524.5 1 346.6 836.1 1 604.3 1 002.1 1 719.4 2 190.6 2 431.2 3 931.7
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба FDI_BPM6.A.NI.T.F5A.W1.EUR.FDI_T 1 688.7 1 127.6 1 087.0 1 228.7 1 034.7 1 586.0 255.3 -25.0 390.4 -156.5 498.3 -277.1 681.1 622.9
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба FDI_BPM6.A.NI.T.F5B.W1.EUR.FDI_T -445.7 -173.7 -367.1 124.8 -1 036.0 938.5 1 091.3 861.1 1 214.0 1 158.6 1 221.1 2 467.7 1 750.1 3 308.9
Дългови инструменти FDI_BPM6.A.NI.T.FL.W1.EUR.FDI_T -73.3 522.4 601.0 30.3 348.8 -526.0 -406.8 769.5 -636.8 637.3 1 254.8 -673.6 199.9 -312.7
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).