logo Skip to content

Брутен външен дълг

Име Изтегли
Размер на брутния външен дълг по сектори – обобщена, 2019 - 2021 г. XLS Excel
Размер на брутния външен дълг по сектори, 1999 - 2021 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Размер на брутния външен дълг по инструменти, 1999 - 2021 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Размер на брутния външен дълг по кредитори, 2004 - 2021 г.
(тримесечни данни в милиони евро)
XLS Excel
Валутна структура на брутния външен дълг XLS Excel
Матуритетна структура на брутния външен дълг
(месечни данни в милиони евро)
XLS Excel
Структура на краткосрочния и дългосрочния външен дълг по инструменти
(месечни данни в милиони евро)
XLS Excel
Лихвена структура на кредитите на Други сектори XLS Excel
Нетен външен дълг
(месечни данни в милиони евро)
XLS Excel
Новодекларирани кредити XLS Excel
ДЦК, емитирани на вътрешния пазар и притежавани от нерезиденти XLS Excel
ДЦК, емитирани на международните пазари и притежавани от резиденти XLS Excel
Географска структура на външния дълг на Други сектори: март 2004 - март 2021 г.
(тримесечни данни в милиони евро)
XLS Excel
Отраслова структура на външния дълг на Други сектори: март 2004 - март 2021 г.
(тримесечни данни в милиони евро)
XLS Excel
Обслужване на брутния външен дълг по сектори, 2013 - 2021 г.
(месечни, тримесечни и годишни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Обслужване на брутния външен дълг по сектори, 2010 - 2012 г.
(месечни, тримесечни и годишни данни в милиони евро)
XLS Excel
Обслужване на брутния външен дълг по сектори, 2007 - 2009 г.
(месечни, тримесечни и годишни данни в милиони евро)
XLS Excel
Обслужване на брутния външен дълг по сектори, 2002 - 2006 г.
(месечни, тримесечни и годишни данни в милиони евро)
XLS Excel
Обслужване на брутния външен дълг по сектори, 1999 - 2001 г.
(месечни, тримесечни и годишни данни в милиони евро)
XLS Excel
Обслужване на брутния външен дълг по инструменти
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Получени кредити и депозити по сектори, 1999 - 2021 г.
(месечни, тримесечни и годишни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Получени кредити и депозити по инструменти
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Нетен поток на брутния външен дълг по сектори
(месечни данни в милиони евро)
XLS Excel
Ревизия на данните за брутния външен дълг за 2019 – 2020 г. XLS PDF