logo
Skip to content

Брутен външен дълг

Име Изтегли
Размер на брутния външен дълг по сектори – обобщена, 2023 - 2024 г. XLSX Excel
Размер на брутния външен дълг по сектори, инструменти и оригинален матуритет, 2015 - 2024 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Размер на брутния външен дълг по инструменти, 2015 - 2024 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Размер на задълженията с краткосрочен остатъчен матуритет по сектори и инструменти, 2015-2024 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Размер на брутния външен дълг по остатъчен матуритет и инструменти, 2015-2024 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Размер на брутния външен дълг по оригинален матуритет и сектори, 2015-2024 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Размер на брутния външен дълг по оригинален матуритет и инструменти, 2015-2024 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Размер на брутния външен дълг по икономически дейности, 2015-2024 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Валутна структура на брутния външен дълг XLSX Excel
Размер на брутния външен дълг с географско разпределение, 2015-2024 г.
(месечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Нетен външен дълг
(тримесечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Новодекларирани кредити XLS Excel
Нетен поток по брутния външен дълг по сектори
(тримесечни данни в милиони евро)
XLSX Excel
Ревизия на брутния външен дълг 2023 г. XLS PDF