logo Skip to content

Парична статистика, 2020

Име Изтегли
Парична статистика – всички таблици XLS Excel
Кратък паричен отчет XLS Excel
Подробен паричен отчет XLS Excel
Аналитична отчетност на БНБ XLS Excel
Аналитична отчетност на други ПФИ XLS Excel
Чуждестранни активи и пасиви на БНБ XLS Excel
Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД XLS Excel
Допълнителни показатели към аналитична отчетност на БНБ XLS Excel
Допълнителни показатели към аналитична отчетност на други ПФИ XLS Excel
Секторна месечна отчетност на БНБ - активи XLS Excel
Секторна месечна отчетност на БНБ - пасиви XLS Excel
Секторна месечна отчетност на други ПФИ - активи XLS Excel
Секторна месечна отчетност на други ПФИ - пасиви XLS Excel
Парични агрегати - салда и трансакции XLS Excel
Източници на паричните агрегати - салда и трансакции XLS Excel