logo
Skip to content

Резултати от проведени аукциони

През 2023 г. чрез АДЦК не бяха организирани и проведени аукциони за продажба на ДЦК