logo
Skip to content

Резултати от проведени аукциони

Резултати от проведен на 22.11.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 401 21 217/24.11.2021 г.Резултати от проведен на 15.11.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 301 21 110/17.11.2021 г.Резултати от проведен на 08.11.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 300 21 112/24.02.2021 г.Резултати от проведен на 25.10.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 400 21 219/17.02.2021 г.Резултати от проведен на 11.10.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 300 21 112/24.02.2021 г.Резултати от проведен на 20.09.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 400 21 219/17.02.2021 г.Резултати от проведен на 07.09.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 300 21 112/24.02.2021 г.Резултати от проведен на 22.03.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 300 21 112/24.02.2021 г.Резултати от проведен на 08.03.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 400 21 219/17.02.2021 г.Резултати от проведен на 22.02.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 300 21 112/24.02.2021 г.Резултати от проведен на 15.02.2021 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 400 21 219/17.02.2021 г.