logo
Skip to content

Годишен отчет на БНБ

Отчетът на БНБ, издаван на български и на английски език, се приема от Управителния съвет на банката в съответствие с чл. 1, алинея 2 и член 51 от Закона за Българската народна банка и се представя на Народното събрание за сведение. В него на фона на анализ на макроикономическото развитие на България и на световните икономически процеси се прави преглед на дейностите и функциите на банката през годината, както и на предстоящите задачи. Отчетът включва и консолидирания финансов отчет на банката за съответната година, както и статистически приложения.

В архива на рубриката са публикувани годишните отчети на БНБ от 1884 г. до наши дни.

1941 г.

Годишен отчет на БНБ • 1941 г.

В Архива на БНБ и в Централния държавен архив не е открит екземпляр на годишния отчет за тази календарна година.
EN BG (0 KB)