logo
Skip to content

Годишен отчет на БНБ

Отчетът на БНБ, издаван на български и на английски език, се приема от Управителния съвет на банката в съответствие с чл. 1, алинея 2 и член 51 от Закона за Българската народна банка и се представя на Народното събрание за сведение. В него на фона на анализ на макроикономическото развитие на България и на световните икономически процеси се прави преглед на дейностите и функциите на банката през годината, както и на предстоящите задачи. Отчетът включва и консолидирания финансов отчет на банката за съответната година, както и статистически приложения.

В архива на рубриката са публикувани годишните отчети на БНБ от 1884 г. до наши дни.

2014 г.

Годишен отчет на БНБ • 2014 г. EN BG PDF (6470 KB)

Приложения EN BG PDF (4750 KB)

Приложения EN BG XLS (1650 KB)