logo Skip to content

Указаниe за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път чрез Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ (в сила от 1 януари 2021 г.) Изтегли PDF (259 KB)

Ръководство на потребителя на ИСИС Изтегли PDF (2026 KB)

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани Изтегли PDF (1851 KB)

Приложение 1 • Указания за попълване и подаване на заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице (Образец 1) Изтегли PDF (340 KB)

Приложение 2 • Указания за попълване и подаване на заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице (Образец 2) Изтегли PDF (298 KB)

Приложение 3 • Указания за попълване и подаване на заявление за промяна на регистрация при преобразуване (Образец 3) Изтегли PDF (184 KB)

Приложение 4 • Указания за попълване и подаване на уведомление за упълномощаване/отнемане на упълномощаване за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ (Образец 4) Изтегли PDF (80 KB)

Образец 4 • Уведомление за упълномощаване/отнемане на упълномощаване за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ чрез ИСИС с квалифициран електронен подпис Изтегли DOC (62 KB)

Вход единствено с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис!