logo
Skip to content

Указаниe за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път чрез Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ (в сила от 7 март 2022 г.) Изтегли PDF (2182 KB)

Ръководство на потребителя на ИСИС Изтегли PDF (3154 KB)

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани Изтегли PDF (2272 KB)

Приложение 1 • Указания за попълване и подаване на заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице (Образец 1) Изтегли PDF (817 KB)

Приложение 2 • Указания за попълване и подаване на заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице (Образец 2) Изтегли PDF (821 KB)

Приложение 3 • Указания за попълване и подаване на заявление за промяна на регистрация при преобразуване (Образец 3) Изтегли PDF (872 KB)

Приложение 4 • Указания за попълване и подаване на уведомление за упълномощаване за достъпване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от Българска народна банка чрез Портал за подаване на статистическа информация (Образец 4) Изтегли PDF (716 KB)

Образец 4 • Уведомление за упълномощаване за достъпване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от Българска народна банка чрез Портал за подаване на статистическа информация Изтегли DOCX (16 KB)

Приложение 5 • Указания за попълване и подаване на уведомление за отнемане на права на достъп до статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ чрез Портал за подаване на статистическа информация на лице предоставящо статистическа информация/упълномощено лице (Образец 5) Изтегли PDF (722 KB)

Образец 5 • Уведомление за отнемане на права на достъп до статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ чрез Портал за подаване на статистическа информация на лице предоставящо статистическа информация/упълномощено лице Изтегли DOCX (18 KB)

Приложение 6 • Указания за попълване и подаване на заявление за преустановяване на достъпа до индивидуална статистическа информация в Портал за подаване на статистическа информация на БНБ (Образец 6) Изтегли PDF (701 KB)

Образец 6 • Заявление за преустановяване на достъпа до индивидуална статистическа информация в Портал за подаване на статистическа информация на БНБ Изтегли DOCX (18 KB)