logo Skip to content

Физически лица

Указания към Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

(в сила от 1 януари 2021 г.) Изтегли PDF (6073 KB)

  • Форма СПБ-8 (по чл. 13) • Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица
Изтегли ZIP (312 KB)