logo
Skip to content
отпечатване

Централната банка на Република България е изградена и функционира въз основа на Закона за Българската народна банка.

Основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа наличнопаричното обращение. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни.

От 1 януари 2007 г. (с присъединяването на България към Европейския съюз) Българската народна банка участва в Европейската система на централните банки.

Валутни курсове за 12.07.2024

  • usd 1 USD = 1.79599 BGN
  • gbp 1 GBP = 2.32757 BGN
  • chf 1 CHF = 2.0066 BGN
Всички курсове

Фиксирани валутни курсове

  • euro 1 EUR = 1.95583 BGN
Всички курсове

ОЛП и индекси