logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационна система „Централен кредитен регистър” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0001


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 14.01.2014, 17:26 Изтегли ZIP (2110 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 12.11.2014, 13:00 Изтегли ZIP (3107 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.11.2014, 15:00 Изтегли DOC (28 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 23.12.2014, 13:56 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 29.01.2015, 10:02 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.05.2015, 17:16 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 08.09.2015, 15:36 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.10.2015, 16:03 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 30.11.2015, 17:39 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 09.02.2016, 14:58 Изтегли PDF (56 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 04.06.2018, 15:44 Изтегли PDF (656 KB)