logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване, производство на IBM, собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0002


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 20.01.2014, 17:27 Изтегли ZIP (827 KB)