logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0003


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 31.01.2014, 17:30 Изтегли ZIP (828 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 01.12.2014, 10:05 Изтегли ZIP (4138 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.11.2014, 15:00 Изтегли DOC (30 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 13.05.2015, 13:38 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.11.2015, 11:44 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.12.2015, 14:48 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 08.01.2016, 12:04 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 09.02.2016, 12:30 Изтегли PDF (56 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 09.10.2019, 14:52 Изтегли PDF (658 KB)