logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети за периода 2014-2017 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0005


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 18.02.2014, 17:44 Изтегли ZIP (4313 KB)

Договор и приложения по Обособена позиция № 1

Публикувано на 27.02.2015, 17:42 Изтегли PDF (2307 KB)

Договор и приложения по Обособена позиция № 2

Публикувано на 27.02.2015, 17:44 Изтегли PDF (2932 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 13.01.2015, 17:11 Изтегли DOC (30 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 27.02.2015, 17:45 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 05.03.2015, 16:05 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 29.05.2015, 11:40 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 10.06.2015, 16:51 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 16.06.2015, 12:34 Изтегли PDF (144 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 2

Публикувано на 22.06.2015, 17:29 Изтегли PDF (145 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 2

Публикувано на 29.07.2015, 16:19 Изтегли PDF (145 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 2

Публикувано на 01.10.2015, 16:48 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 2

Публикувано на 15.10.2015, 12:14 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 2

Публикувано на 19.11.2015, 11:31 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 04.12.2015, 16:45 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 08.12.2015, 11:19 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 11.12.2015, 11:53 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 04.01.2016, 14:15 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 2

Публикувано на 08.02.2016, 15:33 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 09.02.2016, 11:25 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 21.03.2016, 17:49 Изтегли DOC (29 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 2

Публикувано на 01.04.2016, 10:51 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 01.04.2016, 14:13 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 1

Публикувано на 20.04.2016, 11:43 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договорa по Обособена позиция № 2

Публикувано на 20.04.2016, 11:45 Изтегли PDF (60 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 05.12.2018, 16:24 Изтегли PDF (677 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 16.01.2019, 15:36 Изтегли PDF (670 KB)