logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за извършване на такелажни и строително-монтажни работи, както и свързаните с тях доставки в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0006


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 24.03.2014, 17:53 Изтегли ZIP (879 KB)

Договор

Публикувано на 31.10.2014, 16:06 Изтегли PDF (1388 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.10.2014, 16:08 Изтегли DOC (31 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.12.2014, 17:22 Изтегли PDF (34 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 29.12.2014, 17:37 Изтегли PDF (148 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 27.01.2015, 14:42 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 27.02.2015, 17:40 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 24.03.2015, 11:12 Изтегли PDF (61 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 07.05.2015, 13:56 Изтегли PDF (63 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.05.2015, 11:13 Изтегли PDF (61 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 15.06.2015, 11:39 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 30.06.2015, 11:49 Изтегли PDF (150 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.07.2015, 11:16 Изтегли PDF (151 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.08.2015, 13:10 Изтегли PDF (62 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.09.2015, 14:30 Изтегли PDF (61 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 01.10.2015, 16:45 Изтегли PDF (62 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 30.10.2015, 15:27 Изтегли PDF (62 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.11.2015, 11:41 Изтегли PDF (56 KB)

Допълнитено споразумение. Приложения към договора

Публикувано на 01.12.2015, 18:12 Изтегли ZIP (1709 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 04.12.2015, 16:44 Изтегли PDF (61 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.12.2015, 15:40 Изтегли PDF (61 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 06.01.2016, 14:40 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 08.02.2016, 15:31 Изтегли PDF (61 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 01.04.2016, 10:56 Изтегли PDF (62 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.04.2016, 18:26 Изтегли PDF (64 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 22.11.2016, 11:08 Изтегли PDF (606 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 04.10.2018, 17:16 Изтегли PDF (654 KB)