logo
Skip to content

Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на топлинна енергия в сградата на Касово подраделение на БНБ в гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0007


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 03.04.2014, 14:32 Изтегли PDF (187 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 05.12.2014, 13:10 Изтегли ZIP (2216 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 05.12.2014, 13:11 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 07.01.2015, 13:59 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 17.02.2015, 16:24 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 25.03.2015, 08:00 Изтегли PDF (53 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 13.05.2015, 13:37 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 25.05.2015, 13:27 Изтегли PDF (58 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 26.05.2015, 14:40 Изтегли PDF (1208 KB)