logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Проектиране, изграждане и сертифициране на нови и подмяна на съществуващи сегменти от структурната кабелна система и силово електрозахранване на компютъризирани работни места в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0008


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 17.04.2014, 18:13 Изтегли ZIP (656 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 22.04.2015, 15:58 Изтегли PDF (4176 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.05.2015, 10:30 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.08.2015, 18:05 Изтегли PDF (60 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.10.2015, 18:05 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 18.12.2015, 11:08 Изтегли ZIP (110 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 06.01.2016, 11:43 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 13.05.2016, 17:25 Изтегли PDF (60 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 10.09.2019, 17:35 Изтегли PDF (649 KB)