logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за срок от 4 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0009


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 23.04.2014, 18:17 Изтегли ZIP (1046 KB)