logo
Skip to content

Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка и инсталация на 2 броя сензори (детектори) за проверка на М-защитата в българските банкноти за банкнотообработващите системи BPS C4, които да бъдат инсталирани в "Дружеството за касови услуги" АД (ДКУ) за работа по изискванията на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0010


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 15.05.2014, 10:35 Изтегли ZIP (470 KB)

Договор

Публикувано на 03.11.2014, 14:54 Изтегли PDF (924 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.11.2014, 14:55 Изтегли DOC (29 KB)

Информация за изпълнението на договора

Публикувано на 19.11.2014, 16:20 Изтегли PDF (240 KB)