logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части и износващи се части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0011


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 27.05.2014, 13:22 Изтегли ZIP (693 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 17.11.2014, 15:05 Изтегли ZIP (1366 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 17.11.2014, 15:07 Изтегли DOC (28 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 18.12.2015, 17:46 Изтегли PDF (659 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 08.04.2016, 17:00 Изтегли PDF (59 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 08.04.2016, 17:01 Изтегли PDF (62 KB)