logo
Skip to content

Ограничена процедура по ЗОП • Доставка на 2 (два) броя специализирани бронирани товарни автомобили за превоз на ценности за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0012


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 04.06.2014, 17:20 Изтегли ZIP (756 KB)

Протокол по чл. 83, ал.1 от ЗОП и решение по чл. 83, ал.4 от ЗОП

Публикувано на 20.10.2014, 16:30 Изтегли ZIP (256 KB)

Върнати гаранции за участие

Публикувано на 25.11.2014, 16:20 Изтегли DOC (29 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 04.12.2014, 16:23 Изтегли ZIP (6993 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 16.12.2014, 13:37 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.08.2015, 12:51 Изтегли PDF (144 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 12.08.2019, 17:15 Изтегли PDF (681 KB)