logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за срок от 4 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0014


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 24.06.2014, 11:26 Изтегли ZIP (892 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 27.10.2014, 17:00 Изтегли PDF (183 KB)

Върнати гаранции за участие

Публикувано на 12.11.2014, 15:30 Изтегли DOC (31 KB)