logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за финансови пазари, ЗМР и РОФ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0015


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.06.2014, 18:00 Изтегли ZIP (3201 KB)

Протокол по чл. 72 от ЗОП и решение по чл. 73 от ЗОП

Публикувано на 23.10.2014, 12:01 Изтегли ZIP (180 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 18.11.2014, 10:39 Изтегли ZIP (7386 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 18.11.2014, 10:41 Изтегли DOC (29 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 12.05.2015, 13:13 Изтегли PDF (54 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 27.08.2015, 14:22 Изтегли PDF (55 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 21.12.2016, 17:27 Изтегли PDF (1205 KB)