logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационна система „Парична и лихвена статистика (ИСПС)“ в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0016


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 27.06.2014, 15:00 Изтегли ZIP (2095 KB)

Протокол по чл. 72 от ЗОП и решение по чл. 73 от ЗОП

Публикувано на 16.10.2014, 15:30 Изтегли ZIP (388 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 12.11.2014, 10:00 Изтегли ZIP (4190 KB)

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 12.11.2014, 10:00 Изтегли DOC (29 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 23.03.2015, 11:29 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 09.02.2016, 15:01 Изтегли ZIP (108 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 25.11.2019, 17:59 Изтегли PDF (704 KB)