logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0018


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 30.06.2014, 15:23 Изтегли ZIP (1461 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 09.01.2015, 16:07 Изтегли PDF (5572 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 09.01.2015, 16:09 Изтегли PDF (59 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 18.02.2015, 15:25 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 23.03.2015, 11:28 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 29.05.2015, 10:42 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 08.06.2015, 13:26 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 14.08.2015, 10:22 Изтегли PDF (145 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 13.10.2015, 16:04 Изтегли ZIP (105 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 11.12.2015, 15:39 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 28.03.2016, 14:23 Изтегли PDF (57 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 31.10.2017, 16:05 Изтегли PDF (675 KB)