logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0019


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 30.06.2014, 17:00 Изтегли ZIP (1140 KB)

Протокол по чл. 72 от ЗОП и решения по чл. 39 и чл. 73 от ЗОП

Публикувано на 17.10.2014, 17:30 Изтегли ZIP (1028 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 27.11.2014, 08:30 Изтегли DOC (45 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 04.12.2014, 10:17 Изтегли DOC (31 KB)

Договор по обособена позиция № 1, 2 и 6 и приложения

Публикувано на 12.12.2014, 14:57 Изтегли PDF (1438 KB)

Договор по обособена позиция № 3 и 5 и приложения

Публикувано на 12.12.2014, 14:58 Изтегли PDF (1339 KB)

Договор по обособена позиция № 4 и приложения

Публикувано на 12.12.2014, 15:00 Изтегли PDF (784 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2 и 6

Публикувано на 16.12.2014, 13:35 Изтегли PDF (147 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 4

Публикувано на 07.01.2015, 11:55 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3 и 5

Публикувано на 07.01.2015, 12:05 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3 и 5

Публикувано на 14.01.2015, 16:02 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2 и 6

Публикувано на 17.02.2015, 15:28 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3, 5 и 4

Публикувано на 17.02.2015, 16:12 Изтегли ZIP (104 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3, 5 и 4

Публикувано на 23.02.2015, 16:50 Изтегли ZIP (104 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2, 6 и 3, 5

Публикувано на 14.04.2015, 16:12 Изтегли ZIP (106 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2 и 6

Публикувано на 13.05.2015, 13:33 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3 и 5

Публикувано на 13.05.2015, 13:35 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 4

Публикувано на 13.05.2015, 13:35 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3, 4 и 5

Публикувано на 08.07.2015, 15:55 Изтегли ZIP (278 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2 и 6

Публикувано на 28.07.2015, 15:53 Изтегли PDF (144 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Публикувано на 20.08.2015, 15:50 Изтегли ZIP (160 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2, 4 и 6

Публикувано на 14.10.2015, 11:36 Изтегли ZIP (104 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3 и 5

Публикувано на 30.10.2015, 15:20 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2, 4 и 6

Публикувано на 19.11.2015, 11:37 Изтегли ZIP (158 KB)

Плащания по договора по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Публикувано на 04.12.2015, 16:50 Изтегли ZIP (165 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 21.12.2015, 11:46 Изтегли ZIP (1231 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 05.01.2016, 16:54 Изтегли PDF (638 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 05.01.2016, 16:57 Изтегли PDF (112 KB)