logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване, производство на IBM, собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0021


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 15.09.2014, 18:11 Изтегли ZIP (828 KB)

Протокол №1

Публикувано на 10.11.2014, 16:00 Изтегли PDF (137 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 10.11.2014, 16:00 Изтегли DOC (22 KB)

Протокол №2

Публикувано на 19.11.2014, 11:26 Изтегли PDF (617 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 19.11.2014, 11:27 Изтегли PDF (37 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Публикувано на 17.12.2014, 09:58 Изтегли DOC (28 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 09.01.2015, 16:04 Изтегли PDF (1841 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.08.2015, 13:26 Изтегли PDF (144 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.12.2015, 16:25 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.02.2016, 10:45 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 13.05.2016, 17:24 Изтегли PDF (56 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 08.02.2019, 10:36 Изтегли PDF (1295 KB)