logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Абонаментна поддръжка на копирни машини, факс апарати и на многофункционална цветна машина на БНБ по две обособени позиции, както следва: 1) Абонаментна поддръжка на копирни машини и факс апарати „XEROX” в сградите на БНБ в гр. София и страната; 2) Абонаментна поддръжка на многофункционална цветна машина марка/модел „XEROX DocuColor 8002“, инсталирана в сградата на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0023


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 30.09.2014, 12:50 Изтегли ZIP (778 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП по обособена позиция № 1

Публикувано на 12.01.2015, 16:37 Изтегли PDF (130 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП по обособена позиция № 1

Публикувано на 12.01.2015, 16:38 Изтегли PDF (186 KB)

Договор и приложения по обособена позиция № 1

Публикувано на 12.01.2015, 16:39 Изтегли PDF (1222 KB)

Плащане по договора по обособена позиция № 1

Публикувано на 21.01.2015, 11:18 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора по обособена позиция № 1

Публикувано на 18.02.2015, 15:31 Изтегли PDF (55 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП по обособена позиция № 2

Публикувано на 11.03.2015, 10:45 Изтегли PDF (53 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП по обособена позиция № 2

Публикувано на 11.03.2015, 10:49 Изтегли PDF (52 KB)

Договор и приложения по обособена позиция № 2

Публикувано на 11.03.2015, 11:01 Изтегли PDF (1058 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 24.03.2015, 11:13 Изтегли ZIP (103 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 13.05.2015, 13:26 Изтегли ZIP (102 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.05.2015, 11:24 Изтегли ZIP (104 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 06.07.2015, 15:54 Изтегли ZIP (277 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 28.07.2015, 15:58 Изтегли ZIP (277 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 14.10.2015, 10:54 Изтегли ZIP (157 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 19.11.2015, 11:34 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 16.12.2015, 16:38 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 08.02.2016, 15:35 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 29.03.2016, 17:32 Изтегли PDF (63 KB)