logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване (производство на IBM или еквивалентно), компютърни компоненти за него, софтуер и услуги по инсталиране и конфигуриране

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0024


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 30.09.2014, 17:53 Изтегли ZIP (1097 KB)

Решение за промяна и променена документация

Публикувано на 14.10.2014, 15:21 Изтегли ZIP (204 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 30.10.2014, 16:30 Изтегли PDF (202 KB)