logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки "Гражданска отговорност", "Автокаско" и "Злополука на местата в МПС"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0025


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 10.10.2014, 17:24 Изтегли ZIP (920 KB)

Отговор на поставен въпрос

Публикувано на 27.10.2014, 14:34 Изтегли PDF (63 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 14.11.2014, 16:30 Изтегли DOC (108 KB)

Протоколи и решение по чл. 73 от ЗОП

Публикувано на 27.11.2014, 17:59 Изтегли ZIP (7776 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 11.12.2014, 16:40 Изтегли DOC (33 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 08.01.2015, 11:55 Изтегли PDF (5039 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 08.01.2015, 11:57 Изтегли PDF (70 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 08.01.2015, 11:58 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 10.09.2015, 17:17 Изтегли PDF (59 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 01.03.2016, 17:26 Изтегли PDF (652 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 14.03.2016, 17:00 Изтегли PDF (37 KB)