logo
Skip to content

Договаряне без обявление по ЗОП • Подмяна на Casmf адаптер с SOAP Host Adapter за връзка на система RINGS със SWIFTAlliance

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0026


Документи


Решение

Публикувано на 21.10.2014, 16:29 Изтегли PDF (145 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 30.10.2014, 16:45 Изтегли PDF (135 KB)

Становище за осъществен предварителен контрол

Публикувано на 12.11.2014, 10:30 Изтегли PDF (36 KB)