logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0028


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 28.11.2014, 16:44 Изтегли ZIP (689 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 29.12.2014, 17:41 Изтегли DOCX (11 KB)

Протоколи и решение по чл. 73 от ЗОП

Публикувано на 12.01.2015, 16:40 Изтегли ZIP (312 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 24.01.2015, 11:26 Изтегли PDF (1498 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 24.01.2015, 11:30 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 07.05.2015, 17:05 Изтегли PDF (62 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 12.05.2015, 13:14 Изтегли PDF (64 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 31.08.2015, 17:03 Изтегли PDF (63 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 17.12.2015, 17:07 Изтегли PDF (62 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 29.03.2016, 13:12 Изтегли PDF (28 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 29.03.2016, 13:13 Изтегли PDF (226 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 29.03.2016, 13:16 Изтегли PDF (32 KB)