logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционно поддържане и развитие на страницата на Българската народна банка в интернет

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0029


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 05.12.2014, 15:54 Изтегли ZIP (793 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 19.01.2015, 13:59 Изтегли PDF (76 KB)

Протоколи и решение по чл. 73 от ЗОП

Публикувано на 27.01.2015, 11:09 Изтегли ZIP (1224 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 25.02.2015, 15:49 Изтегли PDF (2757 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 04.03.2015, 12:25 Изтегли PDF (32 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 08.06.2015, 13:25 Изтегли PDF (54 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 13.10.2015, 16:05 Изтегли PDF (54 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 19.01.2016, 16:11 Изтегли PDF (53 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 18.03.2016, 16:52 Изтегли PDF (53 KB)

Допъплнително споразумение

Публикувано на 02.02.2018, 16:27 Изтегли PDF (593 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 02.02.2018, 16:28 Изтегли PDF (643 KB)