logo
Skip to content

Ограничена процедура по ЗОП • Предоставяне право на ползване, внедряване, абонаментно обслужване и развитие на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0030


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 16.12.2014, 16:20 Изтегли ZIP (743 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 16.01.2015, 14:09 Изтегли PDF (75 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 16.01.2015, 14:15 Изтегли PDF (134 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 27.01.2015, 14:33 Изтегли PDF (66 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 24.03.2015, 16:35 Изтегли PDF (637 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 24.03.2015, 16:36 Изтегли PDF (1075 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 30.04.2015, 13:56 Изтегли PDF (1433 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 30.04.2015, 13:59 Изтегли PDF (1365 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Публикувано на 18.05.2015, 17:09 Изтегли PDF (26 KB)