logo
Skip to content

Публична покана • Изпълнителят трябва да достави дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025719


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 12.02.2014, 17:28 Изтегли ZIP (112 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 07.01.2015, 20:26 Изтегли PDF (926 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 07.01.2015, 20:27 Изтегли PDF (57 KB)