logo
Skip to content

Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол и лабораторен анализ на монети и банкноти на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025746


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 12.02.2014, 17:15 Изтегли ZIP (134 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 20.01.2015, 16:04 Изтегли PDF (954 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Публикувано на 02.06.2015, 17:29 Изтегли PDF (57 KB)