logo
Skip to content

Публична покана • Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9026052


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 20.02.2014, 17:40 Изтегли ZIP (133 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 26.11.2014, 16:15 Изтегли ZIP (1477 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.11.2014, 15:00 Изтегли DOC (28 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 07.04.2016, 17:15 Изтегли PDF (26 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 07.04.2016, 17:17 Изтегли PDF (24 KB)