logo
Skip to content

Публична покана • Осигуряване на онлайн достъп до електронната база данни AMADEUS, предлагаща финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9026873


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.03.2014, 14:14 Изтегли ZIP (186 KB)