logo
Skip to content

Публична покана • Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БНБ в експлоатация

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9028400


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 17.04.2014, 11:38 Изтегли ZIP (154 KB)

Протокол

Публикувано на 01.12.2014, 11:38 Изтегли PDF (403 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 01.12.2014, 11:42 Изтегли ZIP (17130 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.10.2014, 16:00 Изтегли DOC (28 KB)