logo
Skip to content

Публична покана • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9030483


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.06.2014, 15:03 Изтегли ZIP (165 KB)

Протокол

Публикувано на 13.11.2014, 17:00 Изтегли PDF (1143 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 13.11.2014, 17:00 Изтегли ZIP (1286 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.10.2014, 17:00 Изтегли DOC (27 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 13.11.2014, 16:16 Изтегли DOC (28 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.12.2014, 16:13 Изтегли PDF (54 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.01.2015, 15:20 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 18.02.2015, 15:37 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.03.2015, 16:15 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.04.2015, 16:10 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 13.05.2015, 13:40 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.06.2015, 10:07 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 22.07.2015, 15:15 Изтегли PDF (144 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 18.08.2015, 15:44 Изтегли PDF (59 KB)