logo
Skip to content

Публична покана • Профилактика и сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9031844


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 04.07.2014, 15:07 Изтегли ZIP (178 KB)

Протокол

Публикувано на 11.11.2014, 16:00 Изтегли PDF (261 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 11.11.2014, 16:00 Изтегли ZIP (5442 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.10.2014, 16:00 Изтегли DOC (27 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 14.11.2014, 16:00 Изтегли DOC (28 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 26.06.2015, 13:20 Изтегли PDF (146 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 22.03.2016, 12:40 Изтегли PDF (27 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 30.03.2016, 14:08 Изтегли PDF (25 KB)