logo
Skip to content

Публична покана • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9031864


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 07.07.2014, 16:02 Изтегли ZIP (125 KB)

Протокол

Публикувано на 18.07.2014, 17:02 Изтегли PDF (34 KB)

Договор

Публикувано на 24.07.2014, 17:14 Изтегли PDF (272 KB)

Приложения към договора

Публикувано на 18.11.2014, 12:20 Изтегли ZIP (354 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 31.10.2014, 17:14 Изтегли DOC (28 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 18.11.2014, 12:11 Изтегли DOC (27 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 07.01.2015, 14:10 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 16.01.2015, 14:42 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 16.02.2015, 15:30 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 18.03.2015, 17:12 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2015, 14:45 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 14.05.2015, 15:47 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 22.06.2015, 17:22 Изтегли PDF (146 KB)