logo
Skip to content

Публична покана • Избор на изпълнител за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9032446


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 04.08.2014, 17:50 Изтегли ZIP (181 KB)

Протокол

Публикувано на 11.11.2014, 11:00 Изтегли PDF (155 KB)

Договор по обособена позиция № 1 и приложения

Публикувано на 11.11.2014, 11:00 Изтегли ZIP (4271 KB)

Договор по обособена позиция № 2 и приложения

Публикувано на 11.11.2014, 11:00 Изтегли ZIP (2217 KB)

Договор по обособена позиция № 3 и приложения

Публикувано на 11.11.2014, 11:00 Изтегли ZIP (747 KB)

Договор по обособена позиция № 4 и приложения

Публикувано на 11.11.2014, 11:00 Изтегли ZIP (768 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1

Публикувано на 31.10.2014, 16:12 Изтегли DOC (27 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1

Публикувано на 13.11.2014, 17:00 Изтегли DOC (27 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3

Публикувано на 13.11.2014, 17:00 Изтегли DOC (28 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 4

Публикувано на 13.11.2014, 17:00 Изтегли DOC (28 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1

Публикувано на 18.12.2014, 15:58 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 2, 3 и 4

Публикувано на 14.01.2015, 15:17 Изтегли ZIP (161 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1

Публикувано на 21.01.2015, 11:28 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3 и 4

Публикувано на 17.02.2015, 14:53 Изтегли ZIP (107 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 4

Публикувано на 05.03.2015, 18:04 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1 и 2

Публикувано на 18.03.2015, 17:15 Изтегли ZIP (106 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3 и 4

Публикувано на 24.03.2015, 16:44 Изтегли ZIP (108 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2 и 3

Публикувано на 14.04.2015, 16:14 Изтегли ZIP (160 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 3 и 4

Публикувано на 13.05.2015, 13:42 Изтегли ZIP (107 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1 и 2

Публикувано на 14.05.2015, 15:44 Изтегли ZIP (106 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 4

Публикувано на 20.05.2015, 11:30 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1 и 2

Публикувано на 16.06.2015, 12:45 Изтегли ZIP (280 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1 и 2

Публикувано на 22.07.2015, 17:34 Изтегли ZIP (280 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1, 2 и 3

Публикувано на 20.08.2015, 13:11 Изтегли ZIP (161 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1 и 3

Публикувано на 14.09.2015, 16:01 Изтегли ZIP (107 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 2 и 3

Публикувано на 15.10.2015, 12:21 Изтегли ZIP (108 KB)