logo
Skip to content

Публична покана • Доставки и дейности за радиационен контрол и дистанционно наблюдение на обекти на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9032738


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 14.08.2014, 16:49 Изтегли ZIP (150 KB)

Протокол

Публикувано на 10.11.2014, 14:00 Изтегли PDF (68 KB)

Договор

Публикувано на 10.11.2014, 14:00 Изтегли PDF (271 KB)

Приложения към договора

Публикувано на 10.11.2014, 14:00 Изтегли ZIP (589 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 04.12.2014, 14:47 Изтегли PDF (141 KB)