logo
Skip to content

Публична покана • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9033037


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 26.08.2014, 16:11 Изтегли ZIP (253 KB)

Протокол

Публикувано на 19.09.2014, 16:51 Изтегли PDF (312 KB)

Договор по обособена позиция 1 и приложения

Публикувано на 22.10.2014, 16:00 Изтегли ZIP (686 KB)

Договор по обособена позиция 3 и приложения

Публикувано на 22.10.2014, 16:00 Изтегли ZIP (532 KB)

Плащане по договора по обособена позиция 1

Публикувано на 07.01.2015, 14:38 Изтегли PDF (55 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 15.02.2016, 14:52 Изтегли PDF (79 KB)