logo
Skip to content

Публична покана • Доставка на работно облекло, униформено облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9033745


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 17.09.2014, 16:46 Изтегли ZIP (406 KB)

Протокол

Публикувано на 27.10.2014, 14:32 Изтегли PDF (393 KB)

Договор по обособена позиция № 1 и приложения

Публикувано на 24.11.2014, 15:07 Изтегли ZIP (5768 KB)

Договор по обособена позиция № 2 и приложения

Публикувано на 24.11.2014, 15:09 Изтегли ZIP (3939 KB)

Договор по обособена позиция № 3 и приложения

Публикувано на 24.11.2014, 15:10 Изтегли ZIP (2268 KB)

Договор по обособена позиция № 4 и приложения

Публикувано на 24.11.2014, 15:11 Изтегли ZIP (3638 KB)

Плащания по договор по обособена позиция № 1

Публикувано на 22.12.2014, 17:10 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договор по обособена позиция № 2

Публикувано на 15.01.2015, 13:38 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договор по обособена позиция № 3

Публикувано на 11.12.2014, 15:08 Изтегли PDF (33 KB)

Плащания по договор по обособена позиция № 4

Публикувано на 24.11.2014, 15:13 Изтегли DOC (28 KB)

Плащания по договор по обособена позиция № 1

Публикувано на 07.05.2015, 17:03 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договор по обособена позиция № 2

Публикувано на 11.06.2015, 10:04 Изтегли PDF (54 KB)

Плащания по договор по обособена позиция № 3

Публикувано на 17.06.2015, 15:52 Изтегли PDF (144 KB)

Плащания по договор по обособена позиция № 2

Публикувано на 14.08.2015, 16:13 Изтегли PDF (144 KB)

Плащания по договор по обособена позиция № 1 и 2

Публикувано на 21.08.2015, 15:53 Изтегли ZIP (105 KB)